Çevre Politikamız
Er-Şen olarak, çevreye olan sorumluluğumuzun bilincinde, çevreyi, hizmetlerimizin muhtemel etkilerinden korumak, bu amaçla programlar oluşturmak, amaç ve hedefler belirleyerek çevre yönetim sistemi kurmayı, çevre performansımızı sürekli geliştirmeyi, ilgili mevzuata uyum ve kaynaklarımızı doğal dengeleri bozmadan ve kirletmeden kullanacağımızı taahhüt ederiz?

Çevre ve Amaç Hizmetlerimiz


»  Atıkların uygun şekillerde toplanarak atılması ve atıkların azaltılması
»  Tehlikeli atıkların uygun şekillerde toplanması, atılması ve/veya geri kazanımı
»  Enerji tüketiminde tasarruf
»  Su tüketiminde tasarruf
»  Çevre bilincinin geliştirilmesi

Buna bağlı olarak çevre politikamızın ilkeleri

 

Mevzuata Uyum


İlgili çevre mevzuatı, kanuni ve idari düzenlemelere uymak, bu amaçlı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak.

UYGUN TEKNOLOJILERIN KULLANIMI


Doğal kaynakların korunması ve kirlenmesinin önlenmesi yönünde, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçekte çevreye en az zarar verecek teknolojilerin uygulanmasını sağlamak. Tasarım ve üretim proseslerinde çevre dostu uygulamaları ön plana çıkartmak.

KATILIMIN SAĞLANMASI


Çevre başarısının sürekli geliştirilmesi yönünde tüm çalışanların çevreyi korumanın sorumluluğu ve bilinci içerisinde, aktif katılımın sağlamak, bu amaçla etkin bilgi akışı ve eğitim ile bilinçlenmenin arttırılması, çevre faaliyetlerimizde taşeron ve yan sanayi kuruluşlarımızla bütünlük içerisinde iştiraklarını sağlamak.

KAYNAKLARIN VERIMLI KULLANIMI


Hava, su ve toprağa giden atıklarımızda çevre etkileri ve kirlenmeyi en aza indirmek, proses,arıtma, uzaklaştırma, depolama sırasında doğan etkileri kontrol altında tutmak, tasarrufu teşvik etmek ve doğal kaynaklarınverimli kullanılmasını sağlamak, gelişen teknolojilerin takibi ile atıklardan geri kazanıma yönelmek.

Haberler