IRU 6. Avrasya Karayolu Ulaştırması Konferansı ve Bakanlar Toplantısı Yapıldı
 Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’nin (IRU) iki yılda bir farklı taşımacılık konularında düzenlediği ve dünyanın önemli ülkelerinin Ulaştırma Bakanları’nı bir araya getirerek tartışma platformu oluşturduğu Avrasya Karayolu Ulaştırması Konferansları’ndan altıncısı 16–17 Haziran 2011 tarihlerinde Gürcü Uluslararası Karayolu Taşımacıları (GIRCA) ev sahipliğinde ve Gürcistan Başbakanı Nika GİLAURİ’nin himayesinde gerçekleştirilmiştir.

 
Söz konusu Toplantı’ya Ulaştırma Bakanlığı’nı temsilen Kara Ulaştırması Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Yılmaz başkanlığındaki heyet katılım sağlamıştır. 6. IRU Avrasya Karayolu Ulaştırması Konferansı’nın ana temasını “Avrupa ve Asya arasında tüm iş dünyası ve ulaştırma modlarını birbirine bağlayan kara taşımacılığı” (Road Transport: interconnecting every business and every transport mode between Europe and Asia) oluşturmuş olup, anılan Konferans çerçevesinde “İpek Yolu Üzerinde Ticaret ve Karayolu Taşımacılığının Kolaylaştırılması” konulu bir de Bakanlar Toplantısı yapılmıştır. Bakanlar Toplantısı’nda, İpek Yolu’nun önemi ve ülkemizin İpek Yoluna sunduğu katkıları içeren bir konuşma Heyet Başkanı tarafından gerçekleştirilmiştir.
 
IRU üyesi kuruluş temsilcileri ve onların üyeleri, ülkelerin devlet ve hükümet temsilcileri, uluslararası kuruluşlar ve kardeş organizasyonların katıldığı ve uluslararası karayolu ve lojistik sektöründe mevcut aktörlerin tamamını bir araya getiren organizasyonda İpek Yolu rotalarının öneminin yanı sıra uluslar arası taşımacılığın önündeki engeller ve bu engellerin aşılmasına yönelik çözüm önerileri 2 gün süren çeşitli panellerle değerlendirilmiştir.
 
Konferansın son gününde ülkelerin uluslararası taşımacılıktaki işbirliğinin derinleştirilmesi ile İpek Yolu güzergâhının yeniden canlandırılmasına yönelik alınacak önlemler ve prensipleri içeren “IRU Tiflis Deklarasyonu” ülkemizin de katılımıyla kabul edilerek düzenlenen seremoni ile imzalanmıştır. Deklarasyon, Sayın Bakanımız adına Sayın Yılmaz tarafından imzalanmıştır.

Haberler